O Heideggerze i Gadamerze na Scenie Kameralnej

O Heideggerze i Gadamerze na Scenie Kameralnej

Teatr Wybrzeże i Spółdzielnia Literacka zapraszają na wykład HEIDEGGERA ETYKA ZASTRZEŻENIA BYCIA I GADAMERA ETYKA ROZUMIEJĄCEGO OTWARCIA NA INNEGO, który odbędzie się jutro o godzinie 19.30 na Scenie Kameralnej w Sopocie. Wykład poprowadzi profesor Paweł Dybel. Wstęp wolny.

Na wykładzie zostaną zaprezentowane główne założenia myśli etycznej Heideggera i Gadamera. Profesor Dybel wyjaśni na czym polega odmienność sposobu podejścia obu filozofów do kwestii etycznych w porównaniu z kluczowymi koncepcjami etyki w tradycji filozoficznej (Kant, Scheler, Hartmann).

Prof. Paweł Dybel - pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Główne dziedziny zainteresowań badawczych to: filozofia współczesna (fenomenologia, hermeneutyka, poststrukturalizm), teorie psychoanalityczne, antropologia filozoficzna, współczesna filozofia polityczna. Jest autorem pięciu książek naukowych, kilkudziesięciu artykułów w języku polskim, niemieckim i angielskim. Ma również na swoim koncie szereg redakcji naukowych oraz kilka tłumaczeń.

Dla uczestników wykładu przygotowaliśmy kupony upoważniające do zakupu biletów w niższej cenie na spektakle prezentowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Teatralnego - 15 zł na spektakle grane w Gdańsku i 20 zł w Sopocie.