Najlepszy, najlepsza, najlepsi z Teatru Wybrzeże

Najlepszy, najlepsza, najlepsi z Teatru Wybrzeże

Nasi znakomici artyści zostali wyróżnieni w tegorocznej ankiecie miesięcznika Teatr „Najlepszy, najlepsza, najlepsi w sezonie 2020/2021". Krytycy teatralni wskazali na Dorotę Kolak, Franciszka Szumińskiego, Marcina Miodka, Annę Kociarz, Katarzynę Dałek, Rafała Ryterskiego, a także sztukę POWARKIWANIA DROGI MLECZNEJ.

Najlepsza nowa sztuka obcojęzyczna (ogłoszona drukiem lub wystawiona)

POWARKIWANIA DROGI MLECZNEJ Bonna Parka, tłum. Iwona Nowacka, reż. Adam Orzechowski (wg Wiesława Kowalskiego)

Najlepsza rola kobieca

Dorota Kolak w NIEPOKOJU, reż. Grzegorz Wiśniewski (wg Wiesława Kowalskiego)

Najciekawszy debiut

Franciszek Szumiński, reżyser spektaklu ODDECH, T. Łaźnia Nowa w Krakowie i spektaklu ŚMIERĆ IWANA ILJICZA (wg Jacka Wakara)

Najlepsza rola epizodyczna

Marcin Miodek w ŻYCIU INTYMNYM JAROSŁAWA, reż. Kuba Kowalski (wg Wiesława Kowalskiego)

Najlepsza rola epizodyczna

Anna Kociarz w ŻYCIU INTYMNYM JAROSŁAWA, reż. Kuba Kowalski (wg Katarzyny Flader-Rzeszowskiej)

Katarzyna Dałek w BALKONIE, reż. Jan Klata (wg Tomasza Domagały)

Najlepsza muzyka

Rafał Ryterski, LILIA WENEDA, reż. Grzegorz Wiśniewski (wg Wiesława Kowalskiego)