Najlepszy, najlepsza, najlepsi z Teatru Wybrzeże | Teatr Wybrzeże