MONIUSZKO TEATRALNY

MONIUSZKO TEATRALNY

Drodzy widzowie, premierze KARMANIOLI czyli OD SASA DO LASA Stanisława Moniuszki w reżyserii Pawła Aignera będzie towarzyszyła wystawa MONIUSZKO TEATRALNY, na której zaprezentujemy fotogramy z najbardziej znanych, najbardziej typowych polskich inscenizacji oper Stanisława Moniuszki oraz plakaty do tych głośnych i tych mniej inscenizacji tychże oper zaprojektowane przez czołowych polskich grafików m.in. Franciszka Starowieyskiego, Waldemara Świerzego, Jana Młodożeńca i Wiktora Sadowskiego. Przestrzeń nowej wystawy i plakat MONIUSZKO TEATRALNY zaprojektował Paweł Kamiński.

Premierę KARMANIOLI i wystawę MONIUSZKO TEATRALNY realizujemy w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki dofinansowanych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.