Modernizacja Dużej Sceny

Modernizacja Dużej Sceny

Ostatnim etapem wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego mającego na celu poprawę jakości i atrakcyjności infrastruktury Teatru Wybrzeże w Gdańsku będzie modernizacja Dużej Sceny Teatru. Będzie to jednocześnie największa, zarówno pod względem wartości, jak i stopnia złożoności, z prowadzonych dotąd przez Teatr inwestycji. W minioną środę podpisana została umowa z wykonawcą robót budowlanych - firmą Budimex S.A.

Budynek Dużej Sceny pochodzi z 1967 roku. Wybudowano go w miejscu pochodzącego z 1801 roku Teatru Miejskiego, przebudowanego w latach trzydziestych dwudziestego wieku i zniszczonego pod koniec II Wojny Światowej. Budynek ma formę modernistyczną, z dużymi powierzchniami przeszkleń od strony Targu Węglowego. Od czasu powstania budynek nie doczekał się kompleksowej modernizacji, przeprowadzano w nim jedynie prace remontowe na mniejszą skalę. Z upływem lat infrastruktura uległa naturalnemu zużyciu, co w powiązaniu z postępem technologicznym sprawia, iż obecny stan techniczny obiektu znacząco odbiega od współczesnych standardów i oczekiwań widzów.

W wyniku przedsięwzięcia budynek Dużej Sceny Teatru zostanie gruntownie zmodernizowany i wyposażony, w wyniku czego stanie się prawdziwie nowoczesnym obiektem, dostosowanym do potrzeb widzów i pozwalającym realizować przedsięwzięcia artystyczne na najwyższym poziomie.

Zakres robót obejmuje gruntowną modernizację budynku - przebudowę widowni oraz foyer, wymianę instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wymianę urządzeń mechaniki sceny, przebudowę frontowej fasady szklanej a także pozostałe niezbędne prace budowlane (przebudowa piwnic, wejść bocznych, pomieszczeń pomocniczych). Zgodnie z umową prace budowlane wykonywane będą przez 24 miesiące od dnia podpisania umowy. Po ich zakończeniu obiekt, w ramach odrębnych zamówień, zostanie wyposażony w odpowiedni sprzęt do prowadzenia działalności artystycznej w tym urządzenia systemu elektroakustyki i oświetlenia scenicznego a także fotele teatralne. Zakończenie przedsięwzięcia i ponowne udostępnienie obiektu dla widzów planowane jest na koniec 2022 roku.

Wartość kontraktu wynosi 42,1 mln zł brutto. Inwestycja finansowana jest ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego, Gminy Miasta Gdańska, a także ze środków pochodzących z Pożyczki Miejskiej.