Modernizacja budynku Sceny Kameralnej

Modernizacja budynku Sceny Kameralnej

Trwają prace budowlane mające na celu modernizację budynku Sceny Kameralnej w Sopocie. Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa parametrów użytkowych budynku poprzez wprowadzenie bardziej funkcjonalnego układu przestrzeni holu wejściowego, foyer oraz szatni, likwidację barier architektonicznych, modernizację kieszeni scenicznej, a także poprawę bezpieczeństwa pożarowego obiektu.

Scena Kameralna im. Joanny Bogackiej usytuowana jest w pochodzącej z początku XX wieku i gruntownie przebudowanej w latach 2009-2010 kamienicy przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30. Dysponuje ruchomą sceną o powierzchni 250 m² oraz przystosowaną dla osób niepełnosprawnych widownią na 145 miejsc. Budynek Sceny, jako obiekt stosunkowo nowy, jest w dobrym stanie technicznym, jednakże, po dziesięciu latach intensywnej eksploatacji, niezbędne okazało się wykonanie prac poprawiających funkcjonalność obiektu i lepsze dostosowanie do potrzeb widzów, w tym osób z niepełnosprawnością.

Ze względu na dostępność finansowania zakres robót został podzielony na etapy. Pierwszy etap przedsięwzięcia zrealizowano w 2020 roku. Wykonano wówczas prace rozbiórkowe i demontaże, a także roboty konstrukcyjne – wykonano nowy układ funkcjonalny, nowe schody oraz posadzki. Obecnie trwa realizacja drugiego etapu, obejmującego wykonanie prac wykończeniowych, modernizację kieszeni scenicznej, odnowienie deski na scenie a także dostawy niezbędnego wyposażenia.

W wyniku inwestycji zmianie ulegnie obszar wejścia głównego – drzwi wejściowe zostaną wymienione na szersze, powiększone o boczne przeszklenia, zlikwidowany zostanie przedsionek, co pozwoli na uwolnienie przestrzeni i łatwiejszy dostęp do kasy i szatni. Likwidacja schodów pozwoli na eliminację bariery architektonicznej i stworzy więcej miejsca w holu dla widzów oczekujących na spektakl. Z poziomu foyer dostępna będzie toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. W ramach inwestycji wydzielone zostanie również pomieszczenie dla ochrony, wraz z przeniesieniem centrali przeciwpożarowej. Elementem dominującym w foyer będzie czerwona ściana, znajdująca się na wprost wejścia głównego oraz silnie refleksyjny sufit z młotkowanej stali nierdzewnej. W części foyer znajdującej się na półpiętrze znajdą się siedziska dla oczekujących widzów, dodatkowa ścianka łukowa oddzieli przestrzeń foyer od przestrzeni szatni. Posadzki wykończone będą w jasnym, jednolitym spieku kwarcowym. Zainstalowane zostaną zewnętrzne i wewnętrzne ekrany, na których wyświetlane będą aktualne informacje dla widzów. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie również kieszeń sceniczna.

Planowany termin zakończenia wszystkich prac to 2022 rok. Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.943.580 PLN i jest finansowany jest z następujących źródeł:

- Samorząd Województwa Pomorskiego: 800.000 PLN (dotacja celowa 2021/2022)
- Gmina Miasta Sopotu: 500.000 PLN (dotacja celowa 2021)
- budżet Państwa: 300.000 PLN (dotacja celowa 2021)
- Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 300.000 (program Infrastruktura kultury 2020)
- środki własne Teatru Wybrzeże: 43.580 PLN (2020)

  box name 6   Sopot logo2

  znaki strona www MKiDN kolor