Medal Gloria Artis dla Jerzego Gorzko! | Teatr Wybrzeże