MARIAN KOŁODZIEJ. 50 LAT W TEATRZE WYBRZEŻE | Teatr Wybrzeże