KRONIKA nominowana!

KRONIKA nominowana!

Z przyjemnością informujemy, że wicedyrektor i kierownik literacki Teatru Wybrzeże Cezary Niedziółka został nominowany do 1. edycji Pomorskiej Nagrody Literackiej WIATR OD MORZA w kategorii Pomorska Książka Roku za redakcję wydawnictwa TEATR WYBRZEŻE 1946-2017. KRONIKA!

Premiera podwójnego tomu TEATR WYBRZEŻE 1946-2017. KRONIKA zawierającego wspomnienia, komentarze i rozbudowane przypisy do faktograficznego sprawozdania z wcześniej opublikowanego tomu TEATR WYBRZEŻE 1946-2016. PREMIERY odbyła się 10 października 2017 roku podczas uroczystości PRZEJŚCIE.

Wszystkie trzy jubileuszowe tomy (dwa tomy KRONIKI i tom PREMIERY) są do kupienia w kasach teatru.

Uroczyste rozstrzygniecie konkursu oraz gala wręczenia nagród odbędzie się 18 października w Kościele Św. Jana w Gdańsku.

O NAGRODZIE

Organizatorem Pomorskiej Nagrody Literackiej WIATR OD MORZA jest Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: Literacka Książka Roku, Pomorska Książka Roku, Całokształt pracy literackiej. Samorząd Województwa Pomorskiego ustanowił Pomorską Nagrodę w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości i 20-lecia powołania Samorządu Wojewódzkiego w uznaniu dla twórczej pracy i licznych dokonań pomorskich środowisk twórczych.

WSTĘP DO WYDAWNICTWA TEATR WYBRZEŻE 1946 – 2017. KRONIKA

KRONIKA to – zgodnie z klasyczną wykładnią – „faktograficzny spis wydarzeń w układzie chronologicznym”, rok po roku, miesiąc po miesiącu, nierzadko dzień po dniu. Jest zapisem dni powszednich i świątecznych z życia naszego teatru. „Zapis tych wydarzeń może odbywać się na bieżąco, w miarę ich rozwoju lub później”. Owa podwójność relacji tutaj się nieustannie splata. Ta Kronika nie jest „utworem dziejopisarskim o charakterze literackim” w rozumieniu ścisłym, jest patchworkiem, dziełem – by użyć modnego sformułowania - zapośredniczonym, bazującym na dokumentach tworzonych w ciągu minionych 70 lat przez nieprzebrane grono Autorów. Należą się im serdeczne podziękowania. Nieocenionymi kronikarzami są oczywiście autorzy recenzujący podstawową działalność merytoryczną Teatru, nierzadko jednak wychodzący poza ramy obiektywnych sprawozdawców. To także zapis ich sporów, potyczek, wojen nawet o… no właśnie, czy zawsze o Teatr? Specjalnie dla niniejszego tomu kilkanaścioro znamienitych artystów zechciało podzielić się swoimi wspomnieniami o nie mniej szacownych kolegach. I im również dziękujemy. I wreszcie ta Kronika to – jakżeby inaczej – dziesiątki zdjęć, dokumentujących wybrane premiery i Teatru życie codzienne. I ku fotografom kolejny ukłon, szczególnie niski przed Tadeuszem Linkiem i Edmundem Zdanowskim. Wróćmy do definicji: „Kronika nie zawiera analizy tych wydarzeń, może jednak zawierać podsumowania oraz komentarz autora.” I u nas właśnie trójka zaproszonych autorów nie tyle komentuje ile wprowadza, kreśląc stosowne tło i kontekst, w kolejne etapy naszych dziejów. A ostatni wyznacznik – „Kroniki zaliczane są do utworów epickich, często łączą ze sobą cechy powieści, legendy oraz baśni.” – niech pozostanie bez komentarza.