Konkurs na dramat poświęcony Heweliuszowi

Konkurs na dramat poświęcony Heweliuszowi

Państwowy Teatr Wybrzeże i Miasto Gdańsk ogłaszają ogólnopolski konkurs na utwór dramatyczny, przeznaczony do wystawienia na scenie, poświęcony Janowi Heweliuszowi.

W konkursie mogą wziąć udział tylko te utwory dramatyczne, które zostały napisane w języku polskim przez żyjącego autora i nie były wcześniej wystawiane na scenie ani nagradzane w innych konkursach.

Pula nagród w Konkursie wynosi 60 tys. PLN: 30 tys. PLN - I nagroda; 20 tys. PLN - II nagroda; 10.tys. PLN - III nagroda.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 28 stycznia 2011 roku, w 400.lecie urodzin Jana Heweliusza.

Poza nagrodami finansowymi organizatorzy zamierzają wystawić sceniczną prapremierę utworu nagrodzonego I nagrodą na scenie Państwowego Teatru Wybrzeże. Decyzję tę podejmie jury w uzgodnieniu z dyrekcją Państwowego Teatru Wybrzeże.

Bez względu na decyzję o realizacji scenicznej, wszystkie nagrodzone w konkursie utwory będą zaprezentowane publicznie w formie czytania scenicznego.

Zgłoszenia do konkursu dokonać może autor utworu dramatycznego wyłącznie pod godłem, przesyłając wydruk w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formacie doc lub rtf) pod adresem: Państwowy Teatr Wybrzeże ul. Św. Ducha 2 80-834 Gdańsk z dopiskiem: Jan Heweliusz.

Termin nadsyłania prac upływa 30 września 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Przesłanie utworu na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu konkursu, które znajdują się na stronach internetowych: www.teatrwybrzeze.pl i www.gdansk.pl/kultura

Wszelkie pytania należy kierować pod adresem e-mail: konkursHeweliusz@teatrwybrzeze.pl

Pobierz Regulamin Konkursu