Konkurs na dramat o Heweliuszu – przedłużenie terminu

Konkurs na dramat o Heweliuszu – przedłużenie terminu

W związku z ogromnym zainteresowaniem konkursem na dramat poświęcony Heweliuszowi, termin nadsyłania prac przedłużony zostaje do poniedziałku, 11 października 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Państwowy Teatr Wybrzeże i Miasto Gdańsk ogłosiły ogólnopolski konkurs na utwór dramatyczny, przeznaczony do wystawienia na scenie, poświęcony Janowi Heweliuszowi na początku marca tego roku.

Przypominamy, że w konkursie mogą wziąć udział tylko te utwory dramatyczne, które zostały napisane w języku polskim przez żyjącego autora i nie były wcześniej wystawiane na scenie ani nagradzane w innych konkursach.

Zgłoszenia do konkursu dokonać może autor utworu dramatycznego wyłącznie pod godłem, przesyłając wydruk w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formacie doc lub rtf) na adres: Państwowy Teatr Wybrzeże ul. Św. Ducha 2 80-834 Gdańsk z dopiskiem: Jan Heweliusz.

Pula nagród w Konkursie wynosi 60 tys. PLN: 30 tys. PLN - I nagroda; 20 tys. PLN - II nagroda; 10.tys. PLN - III nagroda.

Poza nagrodami finansowymi organizatorzy zamierzają wystawić sceniczną prapremierę utworu nagrodzonego I nagrodą na scenie Państwowego Teatru Wybrzeże. Decyzję tę podejmie jury w uzgodnieniu z dyrekcją Państwowego Teatru Wybrzeże.

Bez względu na decyzję o realizacji scenicznej, wszystkie nagrodzone w konkursie utwory będą zaprezentowane publicznie w formie czytania scenicznego.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 28 stycznia 2011 roku, w 400.lecie urodzin Jana Heweliusza.