Konkurs na dramat - 30 września upływa termin nadsyłania prac

Konkurs na dramat - 30 września upływa termin nadsyłania prac

Przypominamy, że 30 września upływa termin nadsyłania prac na konkurs na utwór dramatyczny poświęcony Janowi Heweliuszowi.

W konkursie mogą wziąć udział tylko te utwory dramatyczne, które zostały napisane w języku polskim przez żyjącego autora i nie były wcześniej wystawiane na scenie ani nagradzane w innych konkursach.

Pula nagród w konkursie wynosi 60 tys. PLN: 30 tys. PLN - I nagroda; 20 tys. PLN - II nagroda; 10.tys. PLN - III nagroda.

Ogłoszenie wyników nastąpi 28 stycznia 2011 roku, w 400.lecie urodzin Jana Heweliusza.

Poza nagrodami finansowymi organizatorzy zamierzają wystawić sceniczną prapremierę utworu nagrodzonego I nagrodą na scenie Państwowego Teatru Wybrzeże. Decyzję tę podejmie jury w uzgodnieniu z dyrekcją Państwowego Teatru Wybrzeże.

Bez względu na decyzję o realizacji scenicznej, wszystkie nagrodzone w konkursie utwory będą zaprezentowane publicznie w formie czytania scenicznego.

Zgłoszenia do konkursu dokonać może autor utworu dramatycznego wyłącznie pod godłem, przesyłając wydruk w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formacie doc lub rtf) na adres: Państwowy Teatr Wybrzeże ul. Św. Ducha 2 80-834 Gdańsk z dopiskiem: Jan Heweliusz.

Przesłanie utworu jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu konkursu.

Organizatorami konkursu jest Miasto Gdańsk i Państwowy Teatr Wybrzeże.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: konkursHeweliusz@teatrwybrzeze.pl

Pobierz Regulamin Konkursu