Kolejny sukces TROJANEK!

Kolejny sukces TROJANEK!

TROJANKI Eurypidesa w reżyserii Jana Klaty spotkały się ze znakomitym przyjęciem publiczności i krytyki teatralnej podczas 39. Warszawskich Spotkań Teatralnych!

„Niech sczezną wojny. Takim zawołaniem można by ująć przesłanie najlepszego spektaklu tegorocznych, 39. WST, czyli TROJANEK Eurypidesa z gdańskiego Teatru Wybrzeże w reżyserii Jana Klaty.”

Tomasz Miłkowski, Dziennik Trybuna

„Mocna, antywojenna, przygotowana z rozmachem opowieść o bezsensie wojny została inteligentnie zestawiona z prześmiewczą HELENĄ Eurypidesa.”

Jan Bończa-Szabłowski, Rzeczpospolita

„Nie sposób otrząsnąć się z wrażenia, że wzniosłe słowa o narodowych mitach, heroicznych walkach, dumnych i honorowych wojownikach brzmiały i wciąż brzmią fałszywie. Doskonały zespół aktorski, kierowany przez precyzyjnego reżysera próbuje przekonać o tym każdego, kto wsłucha się w żałobny lament TROJANEK.

Anna Czajkowska, Teatr dla Wszystkich

TROJANKI zdominowały ranking teatralny NAJ... NAJ... NAJ... 39. WARSZAWSKICH SPOTKAŃ TEATRALNYCH Wiesława Kowalskiego z portalu Teatr dla Was.