Kolejny sukces Teatru Wybrzeże

Kolejny sukces Teatru Wybrzeże

Miło nam poinformować, że Komisja Artystyczna Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej "Klasyka Żywa" zarekomendowała do realizacji i zdecydowała o przyznaniu wsparcia finansowego 24 spektaklom w tym aż 2 z Teatru Wybrzeże - FARAONOWI Bolesława Prusa w reżyserii Adama Nalepy oraz PRZEDWIOŚNIU Stefana Żeromskiego w reżyserii Natalii Korczakowskiej.

O KONKURSIE

Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej "Klasyka Żywa" jest jednym z najważniejszych wydarzeń realizowanych dla uczczenia przypadającego w 2015 roku jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce. Nazwa "Klasyka Żywa" wskazuje na intencje organizatorów, którzy mają nadzieję, że uda się zachęcić twórców do zmierzenia się z dramatami dawnymi, powstałymi w innym kontekście historycznym i kulturowym przynoszącymi odmienną od naszej, często bardzo zaskakującą, wiedzę o człowieku. W Konkursie nagrodzone zostają zarówno projekty przedstawień, jak i gotowe inscenizacje. Najciekawsze projekty wybrane w pierwszym etapie Konkursu otrzymują dofinansowanie na realizację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyboru dokonuje Komisja Artystyczna składająca się z wybitnych znawców teatru i dramatu. W etapie drugim Jury ocenia gotowe przedstawienia, zarówno te powstałe na podstawie projektów rekomendowanych przez Komisję Artystyczną, jak i inne, mające premierę między 26 września 2013 roku a 31 sierpnia 2015 roku. O sukcesie Konkursu zadecydują ostatecznie przedstawienia oraz przychodzący na nie widzowie. Tylko wtedy, gdy uda się sprawić, że obejrzenie inscenizacji dawnego tekstu nie będzie jedynie kulturalnym obowiązkiem, lecz stanie się przygodą intelektualną i autentycznym przeżyciem artystycznym, powiedzieć będziemy mogli, że klasyka jest nadal żywa.