Kolejny film z placu budowy Starej Apteki | Teatr Wybrzeże