KARMANIOLA w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim | Teatr Wybrzeże