KARMANIOLA w 53. Dyskusyjnym Klubie Teatralnym | Teatr Wybrzeże