Jubileusz Teatru Wybrzeże!

Jubileusz Teatru Wybrzeże!

Szanowni Państwo, drodzy widzowie!

Dziś dla Teatru Wybrzeże dzień świąteczny, bo takim zwykle jest dla teatru dzień premiery, ale też to dzień przypadający prawie dokładnie w połowie między dwoma szczególnymi dla Teatru Wybrzeże datami: 20 listopada – bo przed siedemdziesięciu laty, 20 listopada 1946 odbyła się pierwsza w naszej historii premiera – i 7 stycznia, bo przed pół wiekiem, 7 stycznia 1967 261 z kolei premiera inaugurowała działalność tego gmachu.

Premierę WIŚNIOWEGO SADU poprzedzi jubileuszowa gala podczas której zostaną wręczone naszym znamienitym artystom i oddanym pracownikom jubileuszowe nagrody i pamiątkowe wyróżnienia. Dzisiejszego wieczoru w górnym foyer nastąpi również odsłonięcie ufundowanej przez Marszałka Województwa Pomorskiego okolicznościowej tablicy upamiętniającej pracowników naszego teatru w tym szczególnym sezonie.

Ale to nie wszystko! Premierze WIŚNIOWEGO SADU będzie towarzyszyło otwarcie wystawy TEATR WYBRZEŻE 1946-2016.TWÓRCY. Poświęciliśmy ją aktorom, reżyserom, scenografom, którzy szczególnie zapisali się w historii naszego teatru, poczynając od roku 1946, od Iwo Galla i wychowanków Jego Studium Dramatycznego. Już wtedy debiutowali na naszych scenach Barbara Krafftówna i Bronisław Pawlik, niebawem tutaj właśnie rozpoczynali swe kariery Kalina Jędrusik, Zbigniew Cybulski, Leszek Herdegen, Bogumił Kobiela, Stanisław Michalski, chwilę potem wszyscy podziwiali debiutujących Elżbietę Kępińską i Władysława Kowalskiego, tutaj teatralnie zaczynali Andrzej Wajda i Jerzy Goliński, rozwijali skrzydła Zygmunt Hübner, Marek Okopiński i Stanisław Hebanowski, z Wybrzeżem prawie całe swoje twórcze życie związali Marian Kołodziej i Andrzej Głowiński – im wszystkim i ich następcom, artystom ważnym, lubianym i kochanym naszą wystawę poświęcamy.

Jubileuszowej prezentacji WIŚNIOWEGO SADU będzie towarzyszyła prezentacja publikacji TEATR WYBRZEŻE 1946-2016. PREMIERY zawierającego kompletny spis 734 premier – od HOMERA I ORCHIDEI po WIŚNIOWY SAD - z nazwiskami realizatorów, obsadami, niezbędnymi informacje topograficzne i stosownymi indeksami. Tom ten to solidne, oparte na niepodważalnych faktach sprawozdanie z siedemdziesięcioletniej działalności teatru. Niebawem opublikujemy tom drugi TEATR WYBRZEŻE1946-2016. KRONIKA, zawierający wspomnienia, komentarze i rozbudowane przypisy do tego faktograficznego sprawozdania z tomu PREMIERY.

70 lat w Trójmieście! 50 lat na Targu Węglowym! Wybrzeże gra dla Pomorza! Do zobaczenia w Teatrze Wybrzeże w sezonie jubileuszowym 2016/2017!