(g)DZIE-CI FACECI w 22. Dyskusyjnym Klubie Teatralnym | Teatr Wybrzeże