FARAON i MURZYN WARSZAWSKI na finał Konkursu Klasyka Żywa | Teatr Wybrzeże