FAKTY NA AKTY (TEATRALNE) PRZEROBIONE [TEATR NON-FICTION]

FAKTY NA AKTY (TEATRALNE) PRZEROBIONE [TEATR NON-FICTION]

Dzisiejszej prapremierze DWÓCH W TWOIM DOMU będzie towarzyszyło otwarcie wystawy FAKTY NA AKTY (TEATRALNE) PRZEROBIONE [TEATR NON-FICTION].

Dramat niemal od swego zarania czerpał ze zdarzeń rzeczywistych i na nich się opierał. Dla starożytnych przecież przypadki mitologicznych bogów były faktami. Siła dramatopisarskiej kreacji podążała zwykle w dwóch kierunkach - czystej fikcji bądź, w mniejszym lub większym stopniu, bazowała na faktach. Mogła je brać jedynie za punkt wyjścia i snuć przeróżne na ich temat wariacje, mogła też trzymać się ich wiernie. Od skali talentu autora zależało, czy jego - nawet odległą od prawdy wersję - zdołał tak uprawdopodobnić, że braliśmy ją za najprawdziwszą prawdę. Innym nie udawało się nas przekonać nawet do najwierniej trzymających się rzeczywistości narracji. Z rzeczywistych zdarzeń korzystali starożytni klasycy, ale i najwięksi twórcy nowożytni Marlowe i Shakespeare, Schiller i Buchner, Słowacki i Wyspiański, Tołstoj i Gorki, i całe rzesze dawnych i współczesnych dramatopisarzy. Na naszej wystawie zaprezentujemy plakaty przedstawień bazujących na tekstach, przerabiających fakty na teatralne akty, takie, u których podłoża leżą zdarzenia prawdziwe i biografie prawdziwych ludzi. W Teatrze Wybrzeże na przestrzeni lat pojawiało się szereg przedstawień, spod znaku teatr non fiction - począwszy od kilku inscenizacji WESELA, poprzez choćby OPOWIEŚCI HOLYWOODU Hamptona, ZAWISZĘ CZARNEGO Słowackiego, CZAROWNICE Z SALEM Millera po choćby (najbardziej dokumentalne) WAŁĘSĘ, SPRAWĘ OPERACYJNEGO ROZPOZNANIA czy BRONIEWSKIEGO.

Na wystawę zapraszamy do połowy listopada.