FAHRENHEIT 451 w 35. Dyskusyjnym Klubie Teatralnym | Teatr Wybrzeże