Edukacja w Teatrze Wybrzeże

Edukacja w Teatrze Wybrzeże

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

WARSZTATY TEATRALNE

Oferujemy warsztaty teatralne dobrane tematycznie pod kątem spektakli z repertuaru Teatru Wybrzeże. Warsztat tematyczny odbywa się przed obejrzeniem przez uczestników spektaklu, ale niekoniecznie w tym samym dniu. Warsztat służy wprowadzeniu widza w tematy podejmowane przez twórców przedstawienia. Tym samym pragniemy poszerzyć perspektywę interpretacyjną i umożliwić publiczności pełniejszy odbiór przedstawienia. Warsztaty są przeznaczone dla osób w każdym wieku i odbywają się w teatrze albo w miejscu dogodnym dla grupy (np. w szkole, domu kultury czy Klubie Seniora). Zajęcia mają charakter warsztatowy. Naszym celem jest praktyczne zapoznanie uczestników z językiem teatru poprzez użycie formy dramy, pracy z tekstem czy rekwizytem, a także ćwiczeń ruchowych. Termin warsztatów każdorazowo dostosowywany jest do potrzeb grupy. Jednorazowo w warsztacie może wziąć udział do 30 osób. Udział w zajęciach jest bezpłatny - warunkiem uczestnictwa jest okazanie zakupionego biletu na dany tytuł z bieżącego repertuaru teatru. Czas trwania warsztatów wynosi ok. 90 minut.

PRELEKCJE TEATRALNE

Czemu aktorzy grają tak, a nie inaczej? Co to jest „czwarta ściana"? Po co telewizory w teatrze? Niekiedy teatr współczesny stawia przed widzem bardzo trudne zadanie, gdyż operuje językiem dla niego niezrozumiałym. Celem prelekcji jest wyposażenie odbiorców w narzędzia do percepcji współczesnego teatru. Prelekcje mają w przystępny sposób zapoznać słuchaczy z gatunkami dramatycznymi i teatralnymi oraz przygotować widza na odbiór różnorodnych konwencji i estetyk, z którymi może się spotkać w teatrze. Zajęcia mogą również przybliżyć uczniom kontekst historyczny utworu. Temat prelekcji dopasowywany jest do materiału empirycznego, czyli spektaklu, który uczestnicy widzieli lub zamierzają zobaczyć w Teatrze Wybrzeże. Bezpłatne prelekcje prowadzone są na zamówienie w szkołach i placówkach dydaktycznych. Oferta przeznaczona dla grup zorganizowanych. Czas trwania prelekcji wynosi opcjonalnie 45 lub 90 minut.

LEKCJE TEATRALNE

Cykl spotkań dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych organizowanych w siedzibie teatru w Gdańsku i w Sopocie od października do maja. Celem lekcji jest przybliżenie uczestnikom tajników teatralnych zawodów, przykładowo pracy aktora czy reżysera, a także produkcji spektaklu czy funkcjonowania teatru na co dzień. Zajęcia są ze sobą połączone w cykl, który pozwala w spójny sposób poznać wielowymiarowość teatru. Lekcje teatralne prowadzone są przez pedagoga teatru oraz artystów związanych z Teatrem Wybrzeże. Koszt uczestnictwa wynosi 5 zł od osoby. Termin pierwszego spotkania ustalany jest indywidualnie zgodnie z potrzebami grupy. Czas trwania zajęć wynosi ok. 90 minut.

WARSZTATY KRYTYKI TEATRALNEJ

Zajęcia dedykowane są wszystkim miłośnikom teatru zainteresowanym rozmową o teatrze, a także tym, którzy chcą odkryć teatr na nowo i wzbogacić swoje umiejętności badawcze. Celem warsztatów jest poszerzenie zdolności analitycznych uczestników poprzez rozwijanie sposobu patrzenia na teatr i precyzyjne formułowanie własnych wniosków. Uczestnicy warsztatów w trakcie zajęć zbadają poszczególne elementy spektaklu (np. scenografia, dramaturgia, gra aktorska), a przede wszystkim zdobędą praktyczną umiejętność pisania o teatrze i zjawiskach kultury. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest okazanie biletu na spektakl z bieżącego repertuaru Teatru Wybrzeże (ostatnie 2 oraz nadchodzące 2 miesiące). Oferta jest przeznaczona dla grup zorganizowanych. Termin oraz lokalizacja warsztatów każdorazowo dostosowywana jest do potrzeb grupy. Czas trwania zajęć wynosi ok. 90 minut.

ZWIEDZANIE TEATRU

Jakie miejsce w teatrze jest najważniejsze? Kim jest inspicjent? Co skrywa teatralna piwnica? Zapraszamy grupy zorganizowane (powyżej 10 osób) do obejrzenia kulis Teatru Wybrzeże. Trasa zwiedzania uwzględnia m.in. widownię, scenę oraz pracownie teatralne w Gdańsku lub na Scenie Kameralnej w Sopocie. Czas trwania wycieczki wynosi ok. 75 minut. Grupa zwiedzających może liczyć maksymalnie 30 osób. Dla osób posiadających bilet na spektakl z bieżącego repertuaru (ostatnie 2 oraz nadchodzące 2 miesiące) zwiedzanie jest bezpłatne. Dla pozostałych osób koszt udziału wynosi 5 zł od osoby. Konieczne są wcześniejsze zapisy. Zwiedzanie teatru odbywa się w ciągu tygodnia w godzinach między 10.00 a 14.00, ale istnieje możliwość indywidualnego doboru terminu poza proponowanymi godzinami.

LEKCJE DRAMATU

Jak konstruować opowieść? Czym jest język sceniczny i co oznacza budowanie postaci? Lekcje dramatu to cykl spotkań o charakterze warsztatowym. Propozycja dedykowana dla osób, które chciałyby w praktyczny sposób poznać podstawy dramatopisarstwa. W ramach zajęć uczestnicy będą analizować fragmenty dramatów oraz pisać na zadany temat czy twórczo przetwarzać polecenia. W trakcie ćwiczeń będziemy próbować zrealizować wspólny temat w formie indywidualnej dla każdego i uczyć się ujmowania życia postaci w ramy dramatyczne. W efekcie zajęć uczestnik może, ale nie musi, napisać scenę na dany temat. Będziemy rozmawiać i czytać sobie nawzajem napisane teksty, a także analizować sceny z gotowych dramatów. Koszt uczestnictwa w pojedynczych zajęciach wynosi 5 zł od osoby. Grupa warsztatowa może liczyć nie więcej niż 15 osób. Oferta przeznaczona dla grup zorganizowanych. Termin i miejsce zajęć określany jest w zależności od grupy. Czas trwania zajęć wynosi opcjonalnie 120 minut albo 240 minut.

ZAPISY

Zapisy i szczegółowe informacje: weronika.lucyk@teatrwybrzeze.pl, tel. kom. 519 155 950, tel. stacjonarny 58 301 70 27