Dziesiąta Recepta w Starej Aptece | Teatr Wybrzeże