CZYŻ NIE DOBIJA SIĘ KONI? w 37. Dyskusyjnym Klubie Teatralnym | Teatr Wybrzeże