CZAROWNICE Z SALEM – najlepszy spektakl Warszawskich Spotkań Teatralnych | Teatr Wybrzeże