BRONIEWSKI w programie KULTURA DOSTĘPNA

BRONIEWSKI w programie KULTURA DOSTĘPNA

Zapraszamy Państwa na kolejny spektakl z napisami i audiodeskrypcją prezentowany w ramach programu KULTURA DOSTĘPNA. W najbliższą sobotę o godzinie 16.00 na Dużej Scenie zaprezentujemy BRONIEWSKIEGO.

Pokaz będzie poprzedzony warsztatem teatralnym, na którym uczestnicy zgłębią tematy podejmowane przez twórców przedstawienia. Zajęcia odbędą się na scenie w dekoracji prezentowanego spektaklu. Czas trwania warsztatów wynosi ok. 90 minut. Warsztat do BRONIEWSKIEGO odbędzie się w niedzielę o godzinie 12:00.

Dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu oraz ich opiekunów przewidziano specjalną pulę biletów. Osoby zainteresowane powinny kontaktować się z koordynatorką projektu pod numerem telefonu 58 301 70 27 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 16:00) lub mailowo: zapisy@teatrwybrzeze.pl.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O WARSZTACIE DO BRONIEWSKIEGO

Na tożsamość człowieka składa się osobiste poczucie odrębności od innych, tworzenie sądów na własny temat, a zarazem - w kontekście społecznym - uświadomienie sobie wspólnych właściwości z grupą, w której człowiek żyje, budowanie poczucia przynależności. Co w sytuacji, gdy w wyniku przemian historycznych i doświadczeń osobistych zmuszeni jesteśmy do przewartościowania i redefinicji własnego ja? Misternie budowana konstrukcja zaczyna pękać, zmuszając do łączenia spraw z pozoru nie do pogodzenia. Tożsamość „Polaka, katolika, alkoholika” będzie punktem wyjścia do zastanowienia się, jakie są fundamenty tego, kim jestem.

O PROGRAMIE KULTURA DOSTĘPNA

Teatr Wybrzeże bierze udział w Programie KULTURA DOSTĘPNA. W ramach programu realizujemy projekt POSMAKUJ TEATRU - cykl pokazów 5 spektakli repertuarowych z napisami oraz audiodeskrypcją dla osób niewidzących, niedowidzących, niesłyszących oraz niedosłyszących. Prezentacjom spektakli towarzyszą warsztaty. Projekt będzie realizowany do grudnia 2016 roku.

Celem programu dotacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego KULTURA DOSTĘPNA jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. W ramach programu można się ubiegać o dofinansowanie projektów skoncentrowanych na nieodpłatnym uczestnictwie osób o utrudnionym dostępie do kultury. Odbiorcami dofinansowanych zadań mają być przedstawiciele różnych grup m.in: dzieci i młodzież szkolna, osoby starsze i z niepełnosprawnością, a także tych środowisk, które m.in. z powodu barier kulturowych i prawnych pozostają poza obiegiem życia kulturalnego i społecznego lub mają do niego utrudniony dostęp.

O AUDIODESKRYPCJI

Audiodeskrypcja to technika, która dzięki dodatkowym opisom słownym udostępnia odbiór wizualnej twórczości artystycznej oraz pozwala osobom niewidomym poznawać widzialny dorobek kulturalny z zakresu sztuki plastycznej, teatralnej, scenicznej i filmowej. Podczas audiodeskrypcji opisywane są ważne, znaczące informacje wizualne takie jak: język ciała, wyraz twarzy, przebieg akcji, sceneria, kostiumy. Zwięzłe, obiektywne opisy scen pozwalają osobie niewidomej podążać za rozwijającym się wątkiem historii oraz usłyszeć i zrozumieć co dzieje się na scenie.