BRONIEWSKI w 26. Dyskusyjnym Klubie Teatralnym | Teatr Wybrzeże