Anna Wakulik dramaturżką Teatru Wybrzeże | Teatr Wybrzeże