Władysław Kowalski

Absolwent warszawskiej PWST. W przeszłości aktor Teatru Wybrzeże w Gdańsku oraz Teatru Ateneum i Teatru Powszechnego. Obecnie aktor Teatru Dramatycznego w Warszawie.