Wanda Skorny

Absolwentka PWST w Krakowie. Od 2008 roku aktorka Teatru Wybrzeże.