Tomira Kowalik

Absolwentka PWSFTviT w Łodzi. Od 1973 roku aktorka Teatru Wybrzeże. Debiutowała rolą Bianki w BIAŁYM MAŁŻEŃSTWIEw reżyserii Ryszarda Majora, za którą otrzymała nagrodę aktorską wojewody.