Robert T. Majewski

W 2001 roku został absolwentem Wydziału Aktorskiego łódzkiej Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej.