Mirosław Krawczyk

Absolwent PWST w Krakowie. W latach 1978 - 1986 aktor Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Od 1986 roku aktor Teatru Wybrzeże. W 2009 roku nagrodzony przez Ministra Kultury Odznaką Honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej.