Magdalena Boć

Od 2001 roku aktorka Teatru Wybrzeże.

„Pracę w Teatrze Wybrzeże rozpoczynała tuż po studiach w krakowskiej PWST w 2001 roku. To była inna epoka i w Polsce, i w gdańskim teatrze, gdzie dyrektorem był wówczas Maciej Nowak. Minęła chwila i Magdalena Boć wciąż, a może nawet jeszcze bardziej, jest niepodrabialną barwą w zespole Wybrzeża. Pracuje dużo, wykorzystując pełną rozpiętość skali swego talentu. Była upokorzoną, ale nie pozbawioną wewnętrznej dumy Anną w PŁATONOWIE Czechowa w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego, jest władczą, ćwiczącą niejakiego Generała Elyane w BALKONIE. W wachlarzu ról, jakie zagrała w NIECZUŁOŚCI, zwracają uwagę dwie postaci męskie, bowiem wystarczy jej drobna zmiana kostiumu lub charakteryzacji, by odnaleźć w sobie kogoś całkiem innego, być może zaskakującego dla samej aktorki. Współpracuje z sopockim Teatrem BOTO, gdańskim Klubem Żak w ramach PC Dramy, wykłada na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Czas zamknięcia teatrów w pandemii wykorzystała na obsesyjne czytanie, ale tęskniła do spotkania z publicznością, bo w teatrze szuka zawsze wspólnoty przeżycia. Otwarta na najbardziej nieoczywiste propozycje, ma w sobie wciąż tę samą ciekawość i entuzjazm, co na starcie artystycznej drogi. I nie zwalnia tempa. W próbach kolejne spektakle z jej udziałem.”

Jacek Wakar, album TWARZE WYBRZEŻA