Krzysztof Matuszewski

Absolwent PWST w Krakowie. Od 1983 roku aktor Teatru Wybrzeże. W 2008 roku otrzymał Nagrodę Indywidualną Marszałka za kreacje aktorskie w FARSIE Z WALWORTH i ORKIESTRZE TITANIC. W tym samym roku odebrał Nagrodę Jubileuszową Miasta Gdańska.