Krystian Wieczorek

Absolwent PWST w Krakowie, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu. W latach 2004-2007 aktor Teatr Polskiego w Bydgoszczy. Od 2007 roku aktor Teatru Wybrzeże. Laureat nagrody im. Hieronima Konieczki za 2005 rok, wyróżniony na III Festiwalu Prapremier Bydgoszcz w 2004 roku, laureat Nagrody Aktorskiej na Konkursie na inscenizację dawnych dzieł literatury w 2008 roku.