Karol Soboczyński

Słuchacz drugiego roku Państwowego Policealnego Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni oraz student drugiego roku filologii angielskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2020 roku ukończył naukę w szkole muzycznej II stopnia w Zespole Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu na wydziale instrumentalistyki ze specjalnością gitara klasyczna. Spektakl BUNBURY będzie jego debiutem scenicznym.