Kamila Kropkowska

Tegoroczna absolwentka Studium Wokalno-Aktorkiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.