Jarosław Tyrański

Absolwent PWST w Krakowie. Od 1984 roku aktor Teatru Wybrzeże. W 1984 roku otrzymał II nagrodę na Ogólnopolskim Przeglądzie Spektakli Dyplomowych Szkół Teatralnych w Łodzi za rolę Baszmaczkina w PŁASZCZU.