Grzegorz Falkowski

Absolwent PWST w Krakowie. Od 1998 do 2006 roku aktor Teatru Współczesnego w Szczecinie. Od 2007 do 2010 roku etatowy aktor Teatru Wybrzeże. Od 2010 roku aktor Teatru Powszechnego w Warszawie.Wielokrotnie nagradzanym, m.in.: wyróżnienie na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi (2007), Grand Prix festiwalu Kontrapunkt w Szczecinie (2006), I nagroda Ministra Kultury (2006), nagroda dziennikarzy na festiwalu Kontrapunkt (2006), Grand Prix Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy (2004).