Florian Staniewski

Absolwent PWSFTviT w Łodzi. Od 1969 roku aktor Teatru Wybrzeże. W 2009 roku otrzymał nagrodę specjalną Marszałka Województwa Pomorskiego.