Ewa Dałkowska

Absolwentka PWST w Warszawie. Obecnie aktorka Nowego Teatru w Warszawie.