Alina Lipnicka

W latach 1960 - 1968 aktorka Teatru Współczesnego we Wrocławiu. Od 1968 do 2004 roku etatowa aktorka Teatru Wybrzeże. W 2000 roku Alina Lipnicka otrzymała Nagrodę Artystyczną Marszałka Województwa Pomorskiego. Swoimi umiejętnościami i wiedzą aktorka dzieli się od kilku lat ze słuchaczami gdyńskiego Studium Wokalno-Aktorskiego.