Zespół

Kierownictwo

Aktorzy

Aktorzy współpracujący

Dramaturg

Dyrektor naczelny i artystyczny

Reżyser

Scenograf

Zespół Teatru Wybrzeże

Tancerze Teatru Dada von Bzdülöw

Zastępca dyrektora - Kierownik literacki