i edycja

I EDYCJA

 • Miniatura projektu I EDYCJA

  W programie I edycji przeglądu znalazły się m.in. premiera ONYCH Witkacego, przegląd premier Teatru Wybrzeże w sezonie 2007/2008, projekt muzyczno wizualny STANY ZŁOŻONE, spektakl/happening/koncert BARRICADE OF LOVE, warsztat improwizacji TRAFFIC oraz cykl spektakli warsztatowych UWIEDZENI.

  W spektaklu ONI Witkacego, którego premiera rozpoczęła przegląd, reżyser Jarosław Tumidajski opowiedział o frakcji politycznej marzącej o powszechnym ujednoliceniu, zresetowaniu jakichkolwiek przejawów oryginalnego myślenia, a także śmierci dotychczasowych wartości.

  Spektakle warsztatowe za pomocą trzech tekstów - DYKTATOR Charlesa Chaplina, BRYGADA SZLIFIERZA KARHANA Vaska Kani i AMERYKAŃSKI IDEAŁ Edwarda Albee'ego - poruszyły problem uwiedzenia ludzi przez systemy faszystowskie, komunistyczne i kapitalistyczne.

  W projekcie BARRICADE OF LOVE Teatr Dada von Bzdülöw i zespół Pink Freud wykorzystując żydowskie pieśni partii Bund oddali hołd rewolcie studenckiej z maja 1968 roku.

  Dopełnieniem głównego nurtu przeglądu była dyskusja panelowa TEATR POLITYCZNY - IDEA CZY TOWAR?. Dyskusje poprowadziła Joanna Puzyna Chojka, a jej gośćmi byli m.in. Paweł Mościcki i Bartosz Frąckowiak.

  Michał Jacaszek i Stefan Wesołowski w ramach projektu STANY ZŁOŻONE skomponowali 10 utworów będących próbą przeniesienia języka teatru na język muzyki. Dźwiękom towarzyszyły miksowane na żywo wizualizacje, autorstwa Antka Grzybka, dzięki którym szklana fasada Teatru Wybrzeże zamieniła się w monumentalną zewnętrzną scenę.

  BLASZANY/BABENK/BLECHTROMMEL - poprzez czytanie fragmentów powieści jednocześnie w języku polskim, niemieckim i kaszubskim zaznaczono wielokulturowość przedwojennego Gdańska, która znalazła odbicie w dziele Güntera Grassa.

  W czasie trwania przeglądu działała platforma pracy twórczej o nazwie TRAFFIC. Grupa 40 amatorów pod okiem choreografów odbyła 4-dniowe warsztaty zadań scenicznych i performerskich z naciskiem na takie aspekty jak: świadomość ciała, obecność sceniczna, praca z przestrzenią, zadania improwizacyjne.

  Wyżej wymienionym wydarzeniom towarzyszyła instalacja plastyczna NIEZNOŚNA LEKKOŚĆ WYBORU autorstwa Magdaleny Gajewskiej.