Zabytki odkryte w trakcie przebudowy budynku Dużej Sceny