Spektakl odważny, prowokujący i piękny wizualnie - o PŁATONOWIE w Nowej Sile Krytycznej