BRONIEWSKI, MARIA STUART i Wybrzeże Sztuki wśród najważniejszych wydarzeń 2014 roku